Nová celosvětová sádhana

Video s meditací už brzy na tomto odkaze: https://www.spiritvoyage.com/globalsadhana/breathethroughit

V pátek 26.10. začíná nová celosvětová sádhana. Meditace se jmenuje „Pran Bandha“ a využívá silnou mantru, která posiluje a řídí pránu, životodárnou a léčivou energii.

Komentář: 

Pavan je vzduch, dech, nosič prány, životní energie. Je to Bůh v akci. Tato mantra zvyšuje pránickou energii a dává nám zažít „Ať tě síla provází“.
– Yogi Bhajan

Věk vodnáře nám dává mnoho důvodů, abychom byli naštvaní, zmatení, vystresovaní a úzkostliví. Kundaliní jóga nám dává naštěstí mnoho nástrojů, jak tyto pocity překonat.

Když cítíme, že jsou věci mimo kontrolu, máme tendenci držet pevně svou identitu, své emoce a všechno, co je pro nás v čase a prostoru důležité. Ale tato omezená identita nám nedovoluje zažít nekonečné já.

Yogi Bhajan říkal, že když dokonale praktikujeme tuto meditaci, můžeme zažít stav nesmrtelnosti. Můžete se snadno vzdát svých připoutaností a odevzdat se Vesmírné kreativní energii, která dovolí této energii proudit do vás a skrz vás. Stanete se neomezení – nekoneční.

🧘‍♀️ Pozice: Posaďte se do Pohodlného sedu s rovnou páteří a lehkým krčním zámkem.

👀 Oči: Oči jsou jemně vytočené nahoru, zaměřené na bod Třetího oka, představte si, že na čele je promítací plátno.

👌 Mudra: Ruce nechte v klíně, pravá ruka je nahoře, levá dole. Nebo seďte s oběma rukama v Gján mudře (spojený palec a ukazováček).

😌 Soustředění: Buďte úplně nehybní, psychicky i mentálně, jako klidný oceán. Minutu poslouchejte zpěv. Pociťujte rytmus v každé své buňce. Potom se přidejte ke zpěvu mantry.

 Čas: 11 – 31 minut

🎶 Mantra: „Kdokoliv recituje tuto mantru, stane se absolutně božským. Bůh v akci. Tato mantra zvyšuje pránickou energii. Není nic léčivějšího, než toto.“ Yogi Bhajan

Pavan Pavan Pavan Pavan
Par Para Pavan Guru
Pavan Guru Wahe Guru
Wahe Guru Pavan Guru

Pavan – božšký dech
Par Para – z dálky
Pavan Guru – dech je Guru
Wahe Guru – prožitek božství

Tato mantra je kombinace zvuků, které shromažďují, spoutávají a řídí pránu, životodárnou energii. Pavan je vzduch, dech, nosič prány.

Tato mantra je jako portál do vašeho nekonečna. Spojuje vás s nekonečnými hranicemi prány a života. Vytváří plynutí mezi vaším magnetickým polem a magnetickým polem Vesmíru – energie, které říkáme vědomí.