Kundaliní jóga

Kundaliní jóga podle Yogi Bhajana

Kdo byl Yogi Bhajan? Proč první lidi, které oslovil v bouřlivé a drogové kultuře 60.let, byla mládež?

Yogi Bhajan, který se stal mistrem Kundalini jógy v šestnácti letech, měl svou první přednášku v Los Angeles v tělocvičně střední školy 5. ledna 1969. Jako devětatřicetiletý emigroval z Indie, kde za sebou nechal kariéru ve vládě, aby mohl realizovat svou vizi – přinést Kundaliní jógu na Západ.

První lidi, které oslovil Yogi Bhajan v bouřlivé a drogové kultuře 60. let, byla mládež. Rozpoznal, že jejich experimentování s drogami a „změněnými stavy vědomí“ vyjadřuje hlubší touhu po poznání holistického, osvobozujícího pocitu uvědomění a touhu po rodině, po spojení se s vlastním nitrem a po spojení s ostatními. Ti si brzy uvědomili, že farmaka byly, v lepším případě, levnou imitací poklidné vnitřní euforie, které mohli dosáhnout přirozeně při praktikování Kundaliní jógy a v horším případě měly fyzicky i psychicky oslabující nežádoucí účinky.

Y.B. se narodil v (dnes) pakistánské rodině léčitelů, studoval komparativní náboženství a védskou filosofii a později dokončil doktorát z oboru ekonomie na Univerzitě v Punjabu.
O řadu let později získal titul PhDr. v oblasti psychologie a komunikace na Univerzitě humanistických věd v San Francisku.

Setkal s papežem Janem Pavlem II., aby s ním hovořil o dialogu mezi náboženstvími, pracoval bok po boku také s Dalajlámou a arcibiskupem z Canterbury na cestě k dosažení světového míru.

 

yogi_bhajan_cat

Kundaliní jóga

je unikální, přímý, rychlý a moderní soubor cvičení v rytmu, která odpovídají tempu života současného člověka. Tím, že sjednocuje všechny směry jógy, nejlépe odpovídá požadavkům adaptace člověka na složité situace odehrávající se v jeho okolí, podporuje pozitivní přístup k životu, radost, aktivitu, kreativitu a fyzické i psychické zdraví organismu. Jako jóga omlazující a ozdravující zahrnuje v sobě kundaliní jóga dynamická cvičení, statické pozice – asány, dechová cvičení, meditace a zpívání manter. Kundaliní jóga – to jsou pružná záda, silná imunita, dobře fungující nervový, endokrinní a reprodukční systém, láska k sobě, otevřenost v komunikaci s lidmi, důvěra ve svou vlastní sílu, zručnost a umění vidět krásu ve všem kolem nás.

Zázraky se dějí pouze tehdy, kdy jsou Vaše srdce otevřená dokořán. Kundaliní jóga je věda o zkušenosti a vědomí, je to jóga, která nás probouzí uvnitř.

 

kacka_skupina.jpg

Meditace

Meditace je pro psychiku něco jako koupel pro tělo. Koupel nás osvěží a obnoví skrz očistu a skrz stimulaci krevního oběhu. Meditace udělá podobné skrz zpracovávání myšlenek a psychických vzorců (tendencí).

Meditace nám dává možnost naučit se sebepozorovat a sebeopravovat, což znamená, že se učíme vědomě pozorovat mysl a její pochody. Pomocí tzv. bodu pozornosti (dech, zvuk, mantra, pozice očí či prstů) se snažíme naší bloudící mysl usměrňovat. Efektem je úprava psychických vzorců, které nám brání v plném a šťastném prožívání života. Stručně řečeno se jedná o tendence, kdy se příliš chráníme a bojíme se konat nebo nejsme schopni uvědomit si riziko a příliš se necháme unést. Tyto tendence přicházejí z výchovy a z prostředí, ze kterého jsme vyšli. Bod pozornosti nás znovu a znovu vrací od těchto tendencí bloudící mysli do středu, do rovnováhy a tím vytváříme nový návyk nulové či meditativní mysli prosté těchto tendencí a umožňující nový přístup k životu.

Programy pro léčbu závislostí a různých tělesných a duševních nemocí

Yogi Bhajan předal mnoho krijí, které pročistují játra, vracejí nervový system do rovnováhy a umožnují endokrinní soustavě správně vylučovat.

Hodina kundalini jógy je sestavena tak, aby pokryla tyto tři oblasti: tělesnou, duševní a duchovní.

Odkazy

Zde jsou odkazy na organizace, které používají Kundaliní jógu k léčení závislostí a různých tělesných a duševních nemocí:

Spolek 3HO.cz

3HO Česká republika je zapsaný spolek, jehož základními cíli jsou podpora, propagace, rozvoj a šíření kundaliní jógy podle odkazu Yogi Bhajana. Ve vztahu k certifikovaným učitelů a instruktorům Kundalini jógy plní sdružení funkci národní asociace NKYTA a ve své činnosti respektuje základní organizační principy IKYTA (International Kundalini Yoga Teacher Association), čímž zajišťuje  podmínky jejich profesionálního a odborného růstu. Webové stránky spolku: www.3HO.cz

Lektoři po celé ČR

Na stránkách spolku 3HO najdete také všechny certifikované lektory kundaliní jógy, kteří jsou po celé ČR, více ZDE.