O projektu 2. Šance

4. května 2018 projekt 2.Šance zahájil spolupráci s Psychiatrickou nemocnicí v Bohnicích, kde jsme se zaměřili na pomoc ženám s problémem se závislostmi.

Každý týden v PNB probíhá lekce Kundalini jógy, která má za cíl podpořit ženy, které procházejí poslední fází léčby a připravují se na návrat do společnosti. Tyto ženy často procházejí strachem, obavami a nízkým sebevědomím. V těchto hodinách Kundalini jógy se snažíme klientkám zlepšit funkci nervového systému, změnit návykové vzorce chování, posílit vůli, odvahu a sebevědomí a podpořit tak jejich osobní druhou šanci.

Inspirací jsou pro nás již dlouhodobě zavedené a prověřené zkušenosti ze zahraničí. V Anglii, Německu, Rakousku a Itálii již existují podobné programy . Centrum Kundalini jógy vede velmi úspěšné kliniky v USA a v Rusku zaměřené právě na léčbu proti závislostí.

 

kacka_cvici_upr

Proč pomáhat právě ženám s problémem se závislostí?

Léčba závislostí není jen fyzická záležitost. Závislý člověk potřebuje změnit i způsob života a najít nový obsah, protože téměř vše vytlačila jejich závislost. Je zapotřebí najít nový životní impuls. Samozřejmě se neobejdou bez odborné lékařské pomoci. Nejdůležitější však je, aby si závislý člověk začal budovat nový vztah k sobě samému, novou důvěru i pevnou vůli.
Pomoc závislým lidem je přínosná celé společnosti. Pokud závislý člověk chce, je motivován a sám najde odbornou pomoc, pak se pomoc vyplatí!

“To, že terapie cvičením Kundalini jógy u osob v náročném psychickém stavu funguje, vím ze zkušeností v Londýně, kde jsem pracovala pro Healing Art Centrum jako dobrovolník. Právě tento druh jógy, který dokáže velmi rychle, ale zároveň jemně pracovat s daným problémem jedince, byl doplňujícím typem léčby v psychiatrické nemocnici, kam Healing Art Centrum externě docházelo. V zahraničí je takováto spolupráce s lékaři a učiteli jógy zcela běžná,” uvedla Kateřina Černá pro magazín http://www.aplausin.cz

Tým lektorů jógy

katkaKateřina Černá je certifikovaný učitel kundaliní jógy podle Yogi  Bhajana 1.stupně. Aktuálně prochází tréninkem na učitele Kundaliní jógy 2. stupně, pětiletým učitelským tréninkem a 1. stupněm meditativního umění v indické tradici Sat Nam Rasayan. Aktivně se podílí se na šíření technologie Kundaliní jógy v České republice. Své hodiny zaměřuje zejména na posílení nervového systému, vitality,  sebeúcty, sebevědomí a na téma sebelásky.

gabinaGábina Janská je instruktorka kundaliní jógy podle Yogi Bhajana 1. stupně. Je také praktikantkou meditativního umění v indické tradici Sat Nam Rasayan. Vede kurzy jógy a meditací. Na individuálních lekcích se zaměřuje na práci se stresem, uvolnění mysli a těla. Pravidelně cvičí kundaliní jógu s pacienty na oddělení geriatrie v Thomayerově nemocnici.

Zpětná vazba oddělení návykových nemocí ženy a duálních diagnóz PNB

Dobrý den,

na všech odděleních našeho primariátu (AT ženy) vnímáme kundalinní jógu jako velmi přínosnou. Oceňujeme zejména to, že se jedná o novou, profesionálně vedenou činnost, nepodobnou aktivitám, které jsme schopni zajistit sami na oddělení, a to, že vzájemná komunikace byla vždy bezproblémová a program spolehlivý.Na odd. 8 pacientky opakovaně samy dávají pozitivní zpětné vazby, na program chodí rády, nestalo se, že by reagovaly negativně. Pacientky na odd.16 oceňují zejména možnost práce s dechem a dalšího přístupu k vnímání vlastního těla, což může mít pozitivní dopad na pacientky např. s úzkostnou nebo psychosomatickou problematikou.

Za všechna tři oddělení můžeme říct, že bychom určitě stáli o zachování programu.

 

Dobré ráno,

za mě jsem  velmi spokojená  z touto  aktivitou. Je zejména přínosná pro pacientky, které se s ní často setkávají poprvé a často na aktivitu jdou v počátku s nedůvěrou, která však velmi rychle ustupuje. Kundaliny jóga pomáhá pacientka k lepšímu vnitřnímu soustředění, schopnosti více vnímat sama sebe, což nám velmi pomáhá   v psychoterapeutické práci. Není ani nedůležité, že  poměrně dost žen po dokončení léčby zde, pokračuje i v ambulantním režimu na kundaliny jógu  docházet  a pracovat aktivně i ambulantním schématu.

Děkuji za spolupráci a byla by jistě velká škoda, kdyby tato aktivita nemohla pokračovat dále.

 

Zpětná vazba od klientů PNB

zpetna_vazba_181025

Články v médiích

 

vyloha.jpg
Výloha v Pasáži českého designu K.BANA & ArtBe
Design: Aneta Cirusová

Kontakty

Kateřina Černá

Gábina Janská