Podpořte projekt

Projekt 2. Šance můžete podpořit dvěma způsoby.

Zasláním finančního daru na účet

  • Transparentní účet 2.Šance: 115-8949770227/0100. Účet je vedený u KB a.s., majitelkou účtu je Kateřina Černá

Za vaši podporu děkujeme!

Nákupem charitativních předmětů K.BANA

  •   Charitativní produkty z kolekce „2. Šance“ můžete zakoupit v K.BANA na adrese Hálkova 13, Praha 2, I. P. Pavlova.  www.kbana.eu

Projekt podpořili i další

Do projektu se zapojili i další společnosti a neziskové organizace, které pomáhají s jeho financováním a propagací.

Děkujeme všem, kteří projekt 2. Šance podpořili!